โรงเรียนมัธยม  เอกชน
Address : 492  Upper Bukit Timah Road Singapore 678095
Tel : + 65 6760 0889 
Fax : + 65 6760 8032
www.sfms.edu.sg

Vision

To be a school of choice with a vibrant international learning community, rooted in God’s Word and inspiring lives to be the best that they can be.

Mission

To provide a nurturing environment offering opportunities for students to excel through appropriate educational pathways, and to equip them with the necessary skills and strength of character to succeed in this rapidly changing world.

ABOUT US

Founded in 1960, St. Francis Methodist School (SFMS)* is Singapore's leading private academic school. The first Methodist School to be privatized, SFMS is a non profit making organization under the Methodist Church of Singapore.

As a pan-Asian institution with an international mix of staff and students, SFMS offers a holistic programme - Systematic English Teaching, AUSMAT Year 7 to 10, IGCSE, in addition to the Lower Secondary and Singapore-Cambridge GCE 'O & A' Levels. The St. Francis Academy, a division of SFMS, is the centre for pre-degree programmes offering the AUSMAT (Year 11 & 12), St. Francis Baccalaureate, and BTEC Higher National Diploma (Business).

SFMS is home to annual cohorts of 500-650 students, both local and foreign who hail from over 29 countries including China, Vietnam, Thailand, Indonesia, Myanmar, Korea etc. We provide a unique, complete schooling experience - academic, co-curricular and spiritual, with counseling. Our class sizes are small, our teachers are student-centered, and our teaching methods are varied and innovative. Problem-based learning, Group Research projects, Creative Thinking and Out-of-Class lessons are examples of how we adopt innovative learning in education. Our teachers have also undergone Mindchamps Teacher Training program that ensures lessons are lively, engaging and fun. We also integrate Performing Arts and Physical Education into the academic timetable to form the core curriculum.

We look forward to welcoming you to SFMS's diverse community. Be a part of SFMS, an oasis of learning possibilities where one becomes involved in a vibrancy of ideas and fusion of cultures. Discover the uniqueness of a Singapore education at SFMS.

All information pertaining to our school policies can be found on this website. We hope the information will benefit you in your pursuit of a quality education in SFMS.

หลักสูตรที่เปิดสอน

English ,  IGCSE   O’Level,    A’Level   , AUSMAT
EduTrust

Singapore Quality Class

Scholarships News

ASEAN Scholarship 2019

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์แจ้งว่า ได้ส่งใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (Ay2018 ASEAN Scholarships for Thailand) เป็นทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศสิงคโปร์ตามระบบกาศึกษาของสิงคโปร์

ทุนโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. หรือ NSTDA เปิดรับสมัครทุนโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัล โนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาฟิสิกส์ และโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS 2016) ...

ทุนประจำปี 2016 SINGA Awards

ทุนประจำปี 2016 SINGA PhD Awards for International Students in Singaporeให้กับนักศึกษาจากทั่วโลกที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยม จำนวน 240 ทุน เพื่อไปศึกษาวิจัยที่ A*STAR Research ...

News & Events

AEIS TEST และ S-AEIS TEST การสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับประถมและมัธยมศึกษา

การสอบ AEIS (Admissions Exercise for International Students) กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ได้ปรับระเบียบในการสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์หรือโรงเรียนที่รัฐบาลสนับสนุน ระเบียบดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

Singapore Package Course Dimension Internation School

Summer Camp 1 เดือน คอร์สภาษาระยะสั้นที่สิงคโปร์ DIMENSION INTERNATIONAL COLLEGE ค่าลงทะเบียน  99,800  บาท ระยะเวลา 4 สัปดาห์ พักกับครอบครัวชาวสิงคโปร์ เดินทาง สายการบินคาเธ่ย์

ที่พัก และที่เรียน จากอีส เอ็ดดูเคชั่น

Homestay & School Singapore ชมบรรยากาศภาพที่พัก ที่เรียน พร้อมแนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์ ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ รายเดือน สอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล บริการจัดหาที่พัก ที่เรียนภายใต้ระบบการศึกษารัฐบาลสิงคโปร์ ชมภาพตัวอย่างที่พักและที่เรียน ได้ที่นี่