Glendowie Primary School is a quality and high performing
Primary School in the Eastern Suburbs of Auckland.
Catering for children aged 5 – 13 years of age

 ประเภท  ประถมศึกษา  สถานที่  อ่าวตะวันตก  โอ๊คแลนด์
 ที่พัก  Year  0-6  อยู่ พ่อ-แม่หรือการ์เดี้ยน
 Year 7-8  อยู่ กับโฮมเสตย์ให้เลือกได้
 Phone:  +64 9 575 7374
 นักเรียน  อายุ 5-13 ปี  ที่อยู่  217  Riddle Road Glendowie
 Aukland 1071  NewZealand
 Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 www.glendowie.school.nz
   

Glendowie Primary School is situated in the beautiful Eastern Suburbs about 15 minutes from the centre of Auckland.  Our school is surrounded by parks and overlooks the Tamaki Estuary and is in close proximity to the Eastern Bays beaches.

Glendowie Primary School is a state authorised International Baccalaureate School (IB) offering the Primary Years Programme (PYP). This allows the school to deliver an International and National curriculum. The PYP offers a comprehensive approach to teaching and learning including programmes for gifted and talented, ESOL and special needs. Our ESOL department gives specialist support and a specialist teaching programme in all aspects of literacy and a language programme needed to support the classroom learning programme in other curriculum areas.

Our school is recognised as one which focuses on providing the very best education for our students who are taught within an environment of significant resources, quality facilities and by committed, exceptional teachers.

Our learning programme is child centred and personalised, ensuring that learning opportunities are maximised and resources available for every student to reach their full potential.

Relationships between peers and adults are mutually respectful and social responsibility is fostered through the school “I Care” philosophy. Students at Glendowie Primary celebrate their academic, social and cultural successes

โรงเรียนประถมศึกษา Glendowie  จัดตั้งขึ้นสําหรับเด็กอายุ 5 ถึง 13 ปี  เป็นโรงเรียนทีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง ตั้งอยู่ทางตะวันออกชานเมือง Auckland ห่างจากใจกลางเมืองไปประมาณ 15 นาที  โรงเรียนล้อมรอบไปด้วยสวนสาธารณะและสามารถมองเห็นอ่าว Tamaki  ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กบชายหาดตะวันออก 

จุดเด่นของโรงเรียน

  • โรงเรียนของรัฐแบบ International Baccalaureate(IB)  สามารถนําเสนอโปรแกรมประถม(PYP). ในการสอน และยังได้รับอนุญาตให้นําเสนอหลักสูตรต่างชาติและระดับชาติได้
  • โรงเรียนมีโปรแกรมที่ครอบคลุมการเรียนการสอน  นักเรียนที่มีความสามารถเป็นพิเศษ ตลอดจนมีวิชา ESOL สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น และมีแผนก ESOL โดยเฉพาะให้อีกด้วย มีผู้เชียวชาญชํานาญการสอนภาษาอังกฤษรวมทั้งด้านการอ่านออกเขียนและดูแลไปถึงการเรียนในห้องเรียนจนถึงหลักสูตรอืนๆ
  • โรงเรียนได้รับการยอมรับให้เป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี  ตลอดจนมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการศึกษาดีเยี่ยม
 Enrolments 2017
 Estimated Costs for Foreign Fee Students NZD.
 Tuition fee  $ 13,000 or 3,250 a term
 Uniform  $ 330.00
 Insurance  $ 500.00
 Stationery  $ 90-130.00
 Administration Fee  $ 300.00  Non refundable
 Technology classes  $ 35.00  per year
 Airport pick up  $ 100.00
 Children  younger than 10 ( ages 5-10 ) do need a parent to stay with them

สอบถามข้อมูล พร้อมลงทะเบียน ได้ที่ eest-education ตัวแทนอย่างเป็นทางการ

โทร. 02-8939729-30 หรือ 083-5454742

Scholarships News

ASEAN Scholarship 2019

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์แจ้งว่า ได้ส่งใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (Ay2018 ASEAN Scholarships for Thailand) เป็นทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศสิงคโปร์ตามระบบกาศึกษาของสิงคโปร์

ทุนโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. หรือ NSTDA เปิดรับสมัครทุนโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัล โนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาฟิสิกส์ และโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS 2016) ...

ทุนประจำปี 2016 SINGA Awards

ทุนประจำปี 2016 SINGA PhD Awards for International Students in Singaporeให้กับนักศึกษาจากทั่วโลกที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยม จำนวน 240 ทุน เพื่อไปศึกษาวิจัยที่ A*STAR Research ...

News & Events

AEIS TEST และ S-AEIS TEST การสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับประถมและมัธยมศึกษา

การสอบ AEIS (Admissions Exercise for International Students) กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ได้ปรับระเบียบในการสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์หรือโรงเรียนที่รัฐบาลสนับสนุน ระเบียบดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

Singapore Package Course Dimension Internation School

Summer Camp 1 เดือน คอร์สภาษาระยะสั้นที่สิงคโปร์ DIMENSION INTERNATIONAL COLLEGE ค่าลงทะเบียน  99,800  บาท ระยะเวลา 4 สัปดาห์ พักกับครอบครัวชาวสิงคโปร์ เดินทาง สายการบินคาเธ่ย์

ที่พัก และที่เรียน จากอีส เอ็ดดูเคชั่น

Homestay & School Singapore ชมบรรยากาศภาพที่พัก ที่เรียน พร้อมแนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์ ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ รายเดือน สอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล บริการจัดหาที่พัก ที่เรียนภายใต้ระบบการศึกษารัฐบาลสิงคโปร์ ชมภาพตัวอย่างที่พักและที่เรียน ได้ที่นี่