ด้วยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์แจ้งว่า ได้ส่งใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
(Ay2018 ASEAN Scholarships for Thailand)
เป็นทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศสิงคโปร์ตามระบบกาศึกษาของสิงคโปร์

ASEAN Scholarships เป็นทุนจากกระทรวงศึกษาธิการที่มอบทุนต่อเนื่องอย่างทุกปี เพื่อให้โอกาสนักเรียนจากอาเซียนได้เข้ามาศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีทุน 2 ประเภท ได้แก่

 • Secondary Three Scholarships เป็นทุน 4 ปี ให้เรียนตั้งแต่ Secondary 3 -4 และ Junior College 1-2 ( ระดับเตรียมมหาวิทยาลัย )
 • Pre-University One Scholarships เป็นทุน 2 ปี ให้เรียนระดับ Junior College 1-2  หรือระดับเตรียมมหาวิทยาลัย (หากใครมีผลการเรียนดี สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ทันที)

การเรียนระดับมัธยมที่สิงคโปร์ โดยมากจะแบ่งเป็นระดับมัธยม 1-4 หรือ Secondary 1-4 เมื่อเรียนจบและต้องการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย จะต้องเรียนระดับเตรียมมหาวิทยาลัยหรือ Pre-University ก่อนอีก 2 ปี จึงจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ ) **ทั้งสองทุนเมื่อเรียนจบแล้วจะได้วุฒิ Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level (GCE A-Level)**

ขอบเขตของทุนที่จะได้รับ

 • ค่าตั้งรกราก 400 SGD
 • ค่าครองชีพต่อปี 2,200 SGD สำหรับระดับ Secondary Three และ 2,400 SGD สำหรับระดับ Pre-University
 • ค่าที่พัก
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 • ค่าเล่าเรียนจนจบการศึกษา
 • ค่าสอบวัดระดับหลังเรียนจบ
 • ค่าประกันสุขภาพ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • ใบแสดงผลการเรียนย้อนหลัง 2 ปี
 • สำเนาสูติบัตร
 • สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชน
  (ทั้งหมดต้องอยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษ โดยต้องแนบสำเนาเอกสารตัวจริงที่เป็นภาษาไทยไปด้วย)
 • เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ อาทิ ผลงานหรือเอกสารยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางด้านการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Secondary Three Scholarships ผู้สมัครต้องเกิดระหว่างปี 2001-2003  หรือ พ.ศ. 2544 - 2546  กำลังเรียนอยู่มัธยมชั้นปีที่ 1-3 มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 / หากมีเกรดวิชาภาษาอังกฤษดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Pre-University One Scholarships ผู้สมัครต้องเกิดระหว่างปี 1999-2000  หรือ พ.ศ. 2542 - 2543  กำลังเรียนอยู่มัธยมชั้นปีที่ 3-5 มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 / หากมีเกรดวิชาภาษาอังกฤษดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร Secondary Three Scholarships 

Activity Date
Application Period 15 March to 5 May 2017
Selection Test and Interview July 2017
Award of Scholarship September 2017
Arrival of Scholar in Singapore End October 2017

-ในรอบแรกจะมีการคัดเลือกผู้สมัครผ่านใบสมัคร หากใครผ่านการคัดเลือก จะได้รับแจ้งทาง E-mail ( ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนถึงกำหนดการสอบ ) เพื่อเข้าสู่รอบสอบข้อเขียนประมาณกลางเดือนกรกฎาคม หากสอบข้อเขียนผ่าน จะเข้าสู่รอบสอบสัมภาษณ์ต่อไป  และประกาศผลปลายเดือนกันยายน 2017
**ผู้ได้รับทุนจะได้เดินทางไปยังสิงคโปร์ประมาณเดือนตุลาคม

กำหนดการรับสมัคร Pre-University One Scholarships

Activity Date
Application Period 15 March to 5 May 2017
Selection Test and Interview July 2017
Award of Scholarship September 2017
Arrival of Scholar in Singapore January 2018

**สอบข้อเขียนวิชาคณิตและอังกฤษ(ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)
อ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand/

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ใบสมัคร>>ให้เลือกว่าจะกรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ กรอกใบสมัครและส่งไปทางไปรษณีย์
 2. หากสมัครออนไลน์ ให้เข้าไปกรอกใบสมัครที่ https://isams.sg/azs/index.do?schmCat=ASEAN
 3. หากสมัครโดยการกรอกใบสมัครส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้พรินต์ใบสมัครที่นี่ http://www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/files/asean-application-form.pdf
 4. ผู้สมัครทุกคนต้องส่งเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเพิ่มเติมไปยัง
  ASEAN Scholarships (Thailand) / หมายเลขการสมัคร(หากสมัครออนไลน์)
  Ministry of Education School Placement & Scholarships Branch
  1 North Buona Vista Drive Singapore 138675

 

Scholarships News

ASEAN Scholarship 2018

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์แจ้งว่า ได้ส่งใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (Ay2018 ASEAN Scholarships for Thailand) เป็นทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศสิงคโปร์ตามระบบกาศึกษาของสิงคโปร์

ทุนโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. หรือ NSTDA เปิดรับสมัครทุนโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัล โนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาฟิสิกส์ และโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS 2016) ...

ทุนประจำปี 2016 SINGA Awards

ทุนประจำปี 2016 SINGA PhD Awards for International Students in Singaporeให้กับนักศึกษาจากทั่วโลกที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยม จำนวน 240 ทุน เพื่อไปศึกษาวิจัยที่ A*STAR Research ...

News & Events

AEIS TEST และ S-AEIS TEST การสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับประถมและมัธยมศึกษา

การสอบ AEIS (Admissions Exercise for International Students) กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ได้ปรับระเบียบในการสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์หรือโรงเรียนที่รัฐบาลสนับสนุน ระเบียบดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

Singapore Package Course Dimension Internation School

Summer Camp 1 เดือน คอร์สภาษาระยะสั้นที่สิงคโปร์ DIMENSION INTERNATIONAL COLLEGE ค่าลงทะเบียน  99,800  บาท ระยะเวลา 4 สัปดาห์ พักกับครอบครัวชาวสิงคโปร์ เดินทาง สายการบินคาเธ่ย์

ที่พัก และที่เรียน จากอีส เอ็ดดูเคชั่น

Homestay & School Singapore ชมบรรยากาศภาพที่พัก ที่เรียน พร้อมแนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์ ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ รายเดือน สอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล บริการจัดหาที่พัก ที่เรียนภายใต้ระบบการศึกษารัฐบาลสิงคโปร์ ชมภาพตัวอย่างที่พักและที่เรียน ได้ที่นี่