Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

ซัมเมอร์ออสเตรเลีย AUSTRALIA SUMMERCAMP 2019

ผู้เดินทาง : อายุ 11 ปีขึ้นไป (สามารถดูแลตนเองได้)


eest-education ร่วมกับ St Paul’s School จัดโครงการซัมเมอร์แคมป์ออสเตรเลีย ให้น้องๆได้ใช้เวลาว่างช่วง Summer ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาตนเองอย่างสูงสุด กับโครงการที่ให้น้องๆได้เข้าเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมกับเด็กนักเรียนชาวออสซี่ น้องๆจะได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ ภายใต้สถานการณ์จริง เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น และทัศนศึกษายังไฮไลท์สำคัญๆ งานนี้น้องๆ จะได้ทั้งมิตรภาพ พร้อมเก็บเกี่ยวโลกทรรศน์ ประสบการณ์ และ แรงบันดาลใจดีๆ กลับมาเพียบ

OVERVIEW

AUSTRALIA SUMMERCAMP 4 WEEKS

icon2 เรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ พร้อมทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนออสเตรเลีย

icon2 โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ St Paul’s School

icon2 พักกับ Host Family สะดวก สะอาด ปลอดภัย ตลอดระยะเวลาโครงการ

icon2 ทัศนศึกษาระหว่างวันพร้อมกิจกรรมตามระดับชั้น

icon2 ระยะเวลาโครงการ 4 สัปดาห์

icon2 ค่าลงทะเบียน เพียง   179,000 บาท

Days : 4 weeks
Schedule : 2 March – 30 March 2019
Age : 11 ปีขึ้นไป สามารถดูแลตนเองได้
Course Fee : 179,000 บาท
Airline : สายการบินชั้นประหยัด
ACCOMMODATION : Host Family
Program : เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ พร้อมทำกิจกรรมในโรงเรียนเอกชน ร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ
School : St Paul’s School โรงเรียนสัญชาติอังกฤษ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมชมโรงเรียน ได้ที่ https://www.stpauls.qld.edu.au/
Description : Host Family รับส่งโรงเรียน ทัศนศึกษา โดย School Bus

Program Inculde

icon2 ค่าลงทะเบียนเรียน
icon2 พักกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย 2 ท่าน/ครอบครัว
icon2 พร้อมบริการซักรีด ทำความสะอาดที่พัก
icon2 อาหาร 3 มื้อ โดย Host family
icon2 รถรับส่งสนามบิน
icon2 เดินทางโดยสายการบินชั้นประหยัด
icon2 ประกันการเดินทาง
icon2 วีซ่าออสเตรเลีย
icon2 ประกาศนียบัตร
icon2 เสื้อโปโลสำหรับฟอร์มโรงเรียน
icon2 เจ้าหน้าที่ eest-education ร่วมเดินทาง
icon2 เสื้อ eest-education

 

Not Inculde

icon2 ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
icon2 ค่าของที่ระลึก
icon2 ค่าน้ำหนักสัมภาระส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม
icon2 ค่ารถรับส่งสนามบินไทย
icon2 Sim Card / Internet
icon2 ค่าบริการอื่นๆนอกเหนือโครงการ

Sunday Monday Tuesday Wednesady Thursday Friday Saturday
3 March 19 4 March 19 5 March 19 6 March 19 7 March 19 8 March 19 9 March 19

Arrival
Brisbane

Class With
Local Students
Acitivity ฿
Class With
Local Students
Movie World /
Sea World
Acitivity ฿
Class With
Local Students
Class With
Local Students

Sport Day
Southbank Parklands/
Science Museum
10 March 19 11 March 19 12 March 19 13 March 19 14 March 19 15 March 19 16 March 19

Acitivity with

Host Family

Class With
Local Students
Acitivity ฿
Class With
Local Students
Dream World Acitivity ฿
Class With
Local Students
Class With
Local Students
Culture Day
Acitivity with
Host Family
17 March 19 18 March 19 19 March 19 20 March 19 21 March 19 22 March 19 23 March 19

Acitivity with
Host Family

Class With
Local Students
Acitivity ฿
Class With
Local Students
Australia Zoo Acitivity ฿
Class With
Local Students
Class With
Local Students
Margate Beach
City Tour
24 March 19 25 March 19 26 March 19 27 March 19 28 March 19 29 March 19 30 March 19

Acitivity with
Host Family

Class With
Local Students
Acitivity ฿
Class With
Local Students
Glasshouse Mountain/
Mary Cairncross
Acitivity ฿
Class With
Local Students
Class With
Local Students
Sport Day
Back BKK

ขั้นตอนการสมัคร :
icon2 ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.eest-education.com หรือขอรับแฟกซ์ใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน
icon2 ชำระค่าสมัครในวันสมัคร ( ครั้งที่ 1 ) จำนวน 40,000 บาท ผ่านธนาคาร หรือชำระที่สำนักงานในวันสมัคร
icon2 ยื่นเอกสารการสมัคร ได้แก่ ใบสมัคร / หลักฐานการชำระค่าสมัคร (กรณีชำระผ่านธนาคาร) / สำเนาหน้า Passport ผู้เดินทางและบิดามารดา ผ่าน email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ Fax 02-8939730 หรือ Line : eest-ed
icon2 ทางโครงการฯ ทำการตอบ email ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ เมื่อได้รับเอกสารการสมัคร
icon2 ชำระค่าค่าลงทะเบียนส่วนที่เหลือก่อน หรือภายในวันที่ 10 มกราคม 2562
icon2 ส่งเอกสารทั้งหมดฉบับจริง เพื่อดำเนินการขอวีซ่า ภายในวันที่ 10 มกราคม 2562
icon2 ปฐมนิเทศการเดินทาง ทางโครงการทำการแจ้งนัดหมายอีกครั้ง (โดยประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนเดินทาง)

Remark

icon2 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยประมาณ 500–800 AUD/ เดือนขึ้นอยู่กับบุคคล

icon2 กรณีปฏิเสธหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดใด ทางโครงการถือว่าสละสิทธิ์

icon2 ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน

icon2 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

Application Limit

icon2 จำนวน 15 ท่าน

icon2 ปิดรับสมัคร 10 มกราคม 2019  หรือครบจำนวนก่อน

Attachments:
Download this file (Applicants Australia.pdf)Applicants Australia575 kB