Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

ซัมเมอร์ออสเตรเลีย AUSTRALIA SUMMERCAMP 2023

ผู้เดินทาง : อายุ 11 ปีขึ้นไป (สามารถดูแลตนเองได้)


eest-education ร่วมกับ St Paul’s School จัดโครงการซัมเมอร์แคมป์ออสเตรเลีย ให้น้องๆได้ใช้เวลาว่างช่วง Summer ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาตนเองอย่างสูงสุด กับโครงการที่ให้น้องๆได้เข้าเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมกับเด็กนักเรียนชาวออสซี่ น้องๆจะได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ ภายใต้สถานการณ์จริง เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น และทัศนศึกษายังไฮไลท์สำคัญๆ งานนี้น้องๆ จะได้ทั้งมิตรภาพ พร้อมเก็บเกี่ยวโลกทรรศน์ ประสบการณ์ และ แรงบันดาลใจดีๆ กลับมาเพียบ

OVERVIEW

AUSTRALIA SUMMERCAMP 3 WEEKS

icon2 เรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ พร้อมทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนนานาชาติ
icon2 โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ St Paul’s School
icon2 พักกับ Host Family ครอบครัวชาวออสเตรเลีย สะดวก สะอาด ปลอดภัย
icon2 ทัศนศึกษาทุกวันอังคาร พร้อมกิจกรรมตามตาราง
icon2 ระยะเวลาโครงการ 3 สัปดาห์

     icon2 ค่าลงทะเบียน เพียง 189,000 บาท
     icon2 ครู และเจ้าหน้าที่ St Paul’s School ดูแลตลอดระยะเวลาโปรแกรม

รายละเอียดโปรแกรม

Days : 3 weeks
Schedule

: 22 April - 13 May 2023

Age

: 11 ปีขึ้นไป สามารถดูแลตนเองได้

Course Fee : 189,000 บาท
Airline : สายการบินชั้นประหยัด
ACCOMMODATION : Host Family
Program : เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ พร้อมทำกิจกรรมในโรงเรียนเอกชน ร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ
School : St Paul’s School โรงเรียนสัญชาติอังกฤษ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมชมโรงเรียน ได้ที่ https://www.stpauls.qld.edu.au/
Description : Host Family รับส่งโรงเรียน ทัศนศึกษา โดย School Bus

Program Inculde

icon2 ค่าลงทะเบียนเรียน
icon2 พักกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย 2 ท่าน/ครอบครัว
icon2 พร้อมบริการซักรีด ทำความสะอาดที่พัก
icon2 อาหาร 3 มื้อ โดย Host family
icon2 รถรับส่งสนามบินบริสเบรน
icon2 เดินทางโดยสายการบินชั้นประหยัด
icon2 ประกันการเดินทาง
icon2 วีซ่าออสเตรเลีย
icon2 ประกาศนียบัตร
icon2 เจ้าหน้าที่ eest-education ร่วมเดินทาง
icon2 เสื้อ eest-education

 

Not Inculde

icon2 ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
icon2 ค่าของที่ระลึก
icon2 ค่าน้ำหนักสัมภาระส่วนที่เกิน 25 กิโลกรัม
icon2 ค่ารถรับส่งสนามบินไทย
icon2 Sim Card / Internet
icon2 ค่าบริการอื่นๆนอกเหนือโครงการ
icon2 ชุดฟอร์ม โรงเรียน A Polo
icon2 ค่าบริการจัดทำ-แปลเอกสาร / BIOMETRIC

ขั้นตอนการสมัคร :

icon2 สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ eest-education กรอกใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาหน้า passport ผู้เดินทาง-ผู้ปกครอง และชำระค่าลงทะเบียน 40,000 บาท ณ วันสมัคร
icon2 หรือ ลงทะเบียนผ่าน e-mail หรือ Line ID. ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.eest-education.com พร้อมกรอกข้อความ ชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร จำนวน 40,000 บาท ณ วันสมัคร
     - ส่งใบสมัคร + หลักฐานการชำระค่าโครงการ + สำเนาหน้า passport ผู้เดินทาง-ผู้ปกครอง + ภาพถ่ายผู้เดินทาง มายัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือส่งผ่าน Line Id : eest-ed (กรุณาเก็บใบโอนเงินฉบับจริงไว้เพื่อยืนยัน)
     - เมื่อทางโครงการตรวจสอบการสมัครครบถ้วนแล้ว จะรีบทำการส่ง e-mail ยืนยัน พร้อมส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการฯ ตามที่อยู่ในใบสมัครของผู้เดินทาง
icon2 ผู้สมัครเริ่มส่งหลักฐานการขอ Visa ตามรายการ ( ในรูปแบบ File PDF. )
icon2 ผู้สมัครชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือในวันปิดรับสมัคร
     -พร้อมหลักฐานการขอวีซ่าทั้งหมด ในรูปแบบ File PDF.
     -หลักฐาน QR CODE การรับวัคซีนป้องกัน COVID อย่างน้อย 2 เข็ม ( ดาวน์โหลดจาก แอปพริเคชั่น หมอพร้อม )

Remark

icon2 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยประมาณ 500–800 AUD/ เดือนขึ้นอยู่กับบุคคล

icon2 กรณีปฏิเสธหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดใด ทางโครงการถือว่าสละสิทธิ์

icon2 ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน

icon2 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

icon2 ผู้เดินทางได้รับวัคซีนป้องกัน COVID อย่างน้อย 2 เข็ม

 

Application Limit

icon2 จำนวน 10 ท่าน

icon2 ปิดรับสมัคร พร้อมส่งเอกสารขอวีซ่าภายใน 5 มกราคม 2566

Attachments:
Download this file (Application-SummerCamp-Australia.pdf)Applicants Australia754 kB