Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

ซัมเมอร์ออสเตรเลีย AUSTRALIA SUMMERCAMP 2022

ผู้เดินทาง : อายุ 11 ปีขึ้นไป (สามารถดูแลตนเองได้)


eest-education ร่วมกับ St Paul’s School จัดโครงการซัมเมอร์แคมป์ออสเตรเลีย ให้น้องๆได้ใช้เวลาว่างช่วง Summer ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาตนเองอย่างสูงสุด กับโครงการที่ให้น้องๆได้เข้าเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมกับเด็กนักเรียนชาวออสซี่ น้องๆจะได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ ภายใต้สถานการณ์จริง เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น และทัศนศึกษายังไฮไลท์สำคัญๆ งานนี้น้องๆ จะได้ทั้งมิตรภาพ พร้อมเก็บเกี่ยวโลกทรรศน์ ประสบการณ์ และ แรงบันดาลใจดีๆ กลับมาเพียบ

OVERVIEW

AUSTRALIA SUMMERCAMP 3 WEEKS

icon2 เรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ พร้อมทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนนานาชาติ
icon2 โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ St Paul’s School
icon2 พักกับ Host Family ครอบครัวชาวออสเตรเลีย สะดวก สะอาด ปลอดภัย
icon2 ทัศนศึกษาทุกวันอังคาร พร้อมกิจกรรมตามตาราง
icon2 ระยะเวลาโครงการ 3 สัปดาห์

     icon2 ค่าลงทะเบียน เพียง 159,000 บาท
     icon2 ครู และเจ้าหน้าที่ St Paul’s School ดูแลตลอดระยะเวลาโปรแกรม

รายละเอียดโปรแกรม

Days : 3 weeks
Schedule

: 16 July - 6 August 2022

Age

: 11 ปีขึ้นไป สามารถดูแลตนเองได้

Course Fee : 159,000 บาท
Airline : สายการบินชั้นประหยัด
ACCOMMODATION : Host Family
Program : เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ พร้อมทำกิจกรรมในโรงเรียนเอกชน ร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ
School : St Paul’s School โรงเรียนสัญชาติอังกฤษ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมชมโรงเรียน ได้ที่ https://www.stpauls.qld.edu.au/
Description : Host Family รับส่งโรงเรียน ทัศนศึกษา โดย School Bus

Program Inculde

icon2 ค่าลงทะเบียนเรียน
icon2 พักกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย 2 ท่าน/ครอบครัว
icon2 พร้อมบริการซักรีด ทำความสะอาดที่พัก
icon2 อาหาร 3 มื้อ โดย Host family
icon2 รถรับส่งสนามบินบริสเบรน
icon2 เดินทางโดยสายการบินชั้นประหยัด
icon2 ประกันการเดินทาง
icon2 วีซ่าออสเตรเลีย
icon2 ประกาศนียบัตร
icon2 เจ้าหน้าที่ eest-education ร่วมเดินทาง
icon2 เสื้อ eest-education

 

Not Inculde

icon2 ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
icon2 ค่าของที่ระลึก
icon2 ค่าน้ำหนักสัมภาระส่วนที่เกิน 25 กิโลกรัม
icon2 ค่ารถรับส่งสนามบินไทย
icon2 Sim Card / Internet
icon2 ค่าบริการอื่นๆนอกเหนือโครงการ
icon2 ชุดฟอร์ม โรงเรียน A Polo
icon2 ค่าบริการจัดทำ-แปลเอกสาร / BIOMETRIC

ขั้นตอนการสมัคร :

icon2 ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.eest-education.com พร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน
icon2 ชำระค่าสมัครในวันสมัคร ( ครั้งที่ 1 ) จำนวน 40,000 บาท ผ่านธนาคาร หรือชำระที่สำนักงานในวันสมัคร
icon2 ยื่นเอกสารการสมัคร ได้แก่ ใบสมัคร / หลักฐานการชำระค่าสมัคร (กรณีชำระผ่านธนาคาร) / สำเนาหน้า Passport ผู้เดินทาง ผ่าน email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ Line ID: eest-ed
icon2 ทางโครงการฯ ทำการตอบ email ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ เมื่อได้รับเอกสารการสมัคร
icon2 ชำระค่าค่าลงทะเบียนส่วนที่เหลือก่อน หรือภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
icon2 จัดส่ง เอกสารเพื่อดำเนินการขอวีซ่า ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ( รูปแบบ File PDF. )

Remark

icon2 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยประมาณ 500–800 AUD/ เดือนขึ้นอยู่กับบุคคล

icon2 กรณีปฏิเสธหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดใด ทางโครงการถือว่าสละสิทธิ์

icon2 ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน

icon2 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

Application Limit

icon2 จำนวน 15 ท่าน

icon2 ปิดรับสมัคร 30 พฤษภาคม 2565 หรือครบจำนวนก่อน

Attachments:
Download this file (Application-SummerCamp-Australia-2022.pdf)Applicants Australia740 kB