Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

ซัมเมอร์ออสเตรเลีย AUSTRALIA SUMMERCAMP 2023

ผู้เดินทาง : อายุ 11 ปีขึ้นไป (สามารถดูแลตนเองได้)


eest-education ร่วมกับ St Paul’s School จัดโครงการซัมเมอร์แคมป์ออสเตรเลีย ให้น้องๆได้ใช้เวลาว่างช่วง Summer ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาตนเองอย่างสูงสุด กับโครงการที่ให้น้องๆได้เข้าเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมกับเด็กนักเรียนชาวออสซี่ น้องๆจะได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ ภายใต้สถานการณ์จริง เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น และทัศนศึกษายังไฮไลท์สำคัญๆ งานนี้น้องๆ จะได้ทั้งมิตรภาพ พร้อมเก็บเกี่ยวโลกทรรศน์ ประสบการณ์ และ แรงบันดาลใจดีๆ กลับมาเพียบ

OVERVIEW

โปรแกรมเป็นแบบ Individual Program เดินทางด้วยตนเองตลอดทริป

icon2 เรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ พร้อมทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนนานาชาติ
icon2 โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ St Paul’s School
icon2 พักกับ Host Family ครอบครัวชาวออสเตรเลีย สะดวก สะอาด ปลอดภัย
icon2 ทัศนศึกษาทุกวันอังคาร พร้อมกิจกรรมตามตาราง
icon2 ระยะเวลาโครงการ 3 สัปดาห์
icon2 ค่าลงทะเบียน เพียง 123,600 บาท
icon2 โปรแกรมเป็นแบบ Individual Program  อิสระในการเดินทาง
icon2 ครู และเจ้าหน้าที่ St Paul’s School ดูแลตลอดระยะเวลาโปรแกรม

รายละเอียดโปรแกรม

Days : 3 weeks
Schedule

: 16 July - 5 August 23
  และ 8 - 28 October 23

Age

: 11 ปีขึ้นไป สามารถดูแลตนเองได้

Course Fee : 123,600 บาท
ACCOMMODATION : Host Family
Program : เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ พร้อมทำกิจกรรมในโรงเรียนเอกชน ร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ
School : St Paul’s School โรงเรียนสัญชาติอังกฤษ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมชมโรงเรียน ได้ที่ https://www.stpauls.qld.edu.au/
Description : Host Family รับส่งโรงเรียน ทัศนศึกษา โดย School Bus

Program Inculde:

icon2 ค่าลงทะเบียนเรียน
icon2 พักกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย 2 ท่าน/ครอบครัว
icon2 พร้อมบริการซักรีด ทำความสะอาดที่พัก
icon2 อาหาร 3 มื้อ โดย Host family
icon2 รถรับส่งสนามบินบริสเบรน
icon2 ประกันการเดินทาง
icon2 ค่าดำเนินการขอวีซ่าออสเตรเลีย
icon2 ประกาศนียบัตร

 

Exculde:

icon2 ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
icon2 ค่าของที่ระลึก
icon2 เที่ยวบินในการเดินทาง
icon2 ค่าตรวจสุขภาพ
icon2 ค่ารถรับส่งสนามบินไทย
icon2 Sim Card / Internet
icon2 ค่าบริการอื่นๆนอกเหนือโครงการ
icon2 ชุดฟอร์ม โรงเรียน A Polo
icon2 ค่าบริการจัดทำ-แปลเอกสาร / BIOMETRIC

ขั้นตอนการสมัคร :

icon2 สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ eest-education กรอกใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาหน้า passport ผู้เดินทาง-ผู้ปกครอง และชำระค่าลงทะเบียน 40,000 บาท ณ วันสมัคร
icon2 หรือ ลงทะเบียนผ่าน e-mail หรือ Line ID. ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.eest-education.com พร้อมกรอกข้อความ ชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร จำนวน 40,000 บาท ณ วันสมัคร
     - ส่งใบสมัคร + หลักฐานการชำระค่าโครงการ + สำเนาหน้า passport ผู้เดินทาง-ผู้ปกครอง + ภาพถ่ายผู้เดินทาง มายัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือส่งผ่าน Line Id : eest-ed (กรุณาเก็บใบโอนเงินฉบับจริงไว้เพื่อยืนยัน)
     - เมื่อทางโครงการตรวจสอบการสมัครครบถ้วนแล้ว จะรีบทำการส่ง e-mail ยืนยัน พร้อมส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการฯ ตามที่อยู่ในใบสมัครของผู้เดินทาง
icon2 ผู้สมัครเริ่มส่งหลักฐานการขอ Visa ตามรายการ ( ในรูปแบบ File PDF. )
icon2 ผู้สมัครชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือในวันปิดรับสมัคร
     -พร้อมหลักฐานการขอวีซ่าทั้งหมด ในรูปแบบ File PDF.

Remark

icon2 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยประมาณ 500–800 AUD/ เดือนขึ้นอยู่กับบุคคล

icon2 กรณีปฏิเสธหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดใด ทางโครงการถือว่าสละสิทธิ์

icon2 ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน

icon2 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

Application Limit

icon2 ระยะเวลาการดำเนินการวีซ่าประมาณ 8 weeks

Attachments:
Download this file (Application-SummerCamp-Australia.pdf)Applicants Australia754 kB