Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

SummerCamp Canada Vancouver April 24

ซัมเมอร์แคมป์ เดือนเมษายน 2567


HighLights

 • โปรแกรมเรียนสนุกร่วมชั้นกับเด็ก British Columbia 
 • Immersion Class + กิจกรรม ดนตรี  กีฬา ศิลปะ ฯ
 • โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ เขต Vancouver District
 • พักกะ Host Family ครอบครัวชาวแคนาเดียน
 • ทัศนศึกษาจัดเต็มสุดสัปดาห์ เก็บ Land Mark เมืองแวนคูเวอร์
 • พิเศษ สัมผัสบรรยากาศหิมะ เมือง  Whistler
 • ล่องเรือชมวาฬ  Whale Watching เมืองวิคตอเรีย
 • โปรแกรมสุดคุ้ม  4  weeks
 • จำนวน 12  คนเท่านั้น

 

รายละเอียดโปรแกรม

WEEKS

: 4 weeks

Schedule

: 6 April -  4 May 2024

 Age

: 11 ปีขึ้นไป สามารถดูแลตนเองได้

 Course Fee

: 235,000 บาท

 Accommodation

: Host Family

ACTIVITY HIGHLIGHTS

ทัศนศึกษาจุใจครบสูตรสุดสัปดาห์ อาทิ
 
♦ Gastown: ชมนาฬิกาไอน้ำโบราณ แลนด์มาร์คเมืองแวนคูเวอร์   ทุก ๆ 15 นาที Gastown จะพ่นน้ำ และส่งเสียงเตือน  ปัจจุบันนาฬิกามีแค่ 2 เรือนได้แก่ที่ แคนาดา  และ ญี่ปุ่น  นอกจากนี้ยังได้ชม อาคารสไตล์วิคตอเรียในย่านนี้อีกด้วย
 
Stanly Park:  ชมเสาโทเทมเป็นผลงานศิลปะของชนพื้นเมืองแคนาดา หรือ BC First Nations 
 
Granville Island: Land Mark อีกแห่งของแวนคูเวอร์    คาบสมุทรและ แหล่ง shopping ตรงข้าม False Creek ย่าน Downtownของเมือง
 
Trip to Whistler: สัมผัสบรรยากาศเย็นที่สกีรีสอร์ทชื่อเสียงติดอันดับโลก  สถานที่เคยจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาว
 
Robson Street:  แวะช็อปปิ้งสินค้า Brand Name 

Whale Watching:  ล่องเรือเก็บภาพวาฬ  ที่เมืองวิคตอเรีย 

Program Include:

icon2 ค่าลงทะเบียนเรียนในวันจันทร์-ศุกร์
icon2 ค่าธรรมเนียม Visa แบบปกติ
icon2 ที่พัก Host Family  2 คน / ครอบครัว
icon2 รถรับ-ส่งสนามบินแวนคูเวอร์
icon2 รถรับส่งโรงเรียน / ทัศนศึกษาตามโปรแกรม
icon2 เดินทางโดยสายการบินชั้นประหยัด
icon2 รายการทัศนศึกษาตามโครงการ
icon2 อาหาร 3 มื้อทุกวัน
icon2 ประกันการเดินทาง ครอบคลุมเจ็บป่วย/บาดเจ็บ วงเงินพยาบาล 500,000 บาท
icon2 บริการซักรีด-ทำความสะอาดที่พัก ตามเงื่อนไข Host family
icon2 WiFi ที่พัก – โรงเรียน
icon2 ภาษีสนามบิน
icon2 เสื้อ eest-education

 

Exculde:

icon2 ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง / เอกสารประกอบ Visa
icon2 ค่าของที่ระลึก
icon2 ค่าน้ำหนักสัมภาระส่วนที่เกินจาก 23 กิโลกรัม
icon2 ค่าโทรศัพท์ / Internet / Sim Card
icon2 ค่า BIOMETRIC
icon2 ค่ารถรับส่งสนามบินไทย
icon2 ค่าเสียหายของทรัพย์สินโรงเรียน ที่พัก
icon2 ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือโปรแกรม
icon2 ค่าเช่าอุปกรณ์ สกีรีสอร์ท

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกข้อความ แนบสำเนาหน้าหนังสือเดินทางผู้เดินทาง –ผู้ปกครอง 1 ท่าน
 2. ชำระค่าลงทะเบียนครั้งที่ 1 จำนวน 50,000 บาท  ณ วันสมัคร
 3. ส่งเอกสารข้างต้นทั้งหมดผ่าน Line ID : eest-ed
 4. รับเอกสารประกอบการสมัครโครงการ
 5. ชำระค่าลงทะเบียนส่วนที่เหลือ พร้อมส่งเอกสารประกอบการขอวีซ่า ในวันปิดรับสมัคร
 6. ปฐมนิเทศ และ เตรียมตัวเดินทางตามกำหนดการ

 

Remark

 • Pocket Money โดยประมาณ 500-1200 CAD
 • การเดินทางเป็นลักษณะ Group Camp
 • กรณีปฏิเสธหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดใด ทางโครงการถือว่าสละสิทธิ์
 • กรุณาตรงต่อเวลาในทุกๆกิจกรรม
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน

 

Application Limit

 • จำนวน 12 ท่าน