Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

ซัมเมอร์แคมป์นิวซีแลนด์ October 2019
New Zealand SummerCamp 3 Weeks
โปรแกรมพิเศษ กิจกรรมเต็มพิกัด
Buddy + Host Family Program !!
ตะลุยโลกกว้าง สร้างแรงบันดาลใจ


icon1 โปรแกรมร่วมกับโรงเรียนรัฐบาลนิวซีแลนด์ ด้วยหลักสูตร Government school พร้อม Buddy Program
icon1 พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ พร้อมกิจกรรมกับ Host family สุดสัปดาห์
icon1 ทัศนศึกษา 4 เมือง / Hamilton / Auckland / Rotauruo/ Matamata
icon1 เดินทางตลอดทริปด้วยรถโรงเรียนหรือ Host Family รับส่ง / ทัศนศึกษาด้วย School bus
icon1 Full Activity Class กิจกรรมในห้องเรียนระหว่างวัน
icon1 พร้อมทริปไฮไลท์ eest-education ท้าทายกับกิจกรรมสุดคลาสิค Surf Class & Horse Riding / เยี่ยมชม Hobittion หมู่บ้านฮอบบิทตัน จาก Lord of the ring
icon1 ตลอดโปรแกรม เพียง 148,500 บาทเท่านั้น

Buddy + Host Family Program !!
ตะลุยโลกกว้าง สร้างแรงบันดาลใจ

 

eest-education ร่วมกับโรงเรียนรัฐบาลนิวซีแลนด์ Te Aroha College จัดโครงการซัมเมอร์นิวซีแลนด์ เพื่อให้น้องๆได้เข้าชั้นเรียนร่วมกับ Buddy นักเรียนท้องถื่น พร้อมๆ กับฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ ในคอร์สน้องๆ จะได้เข้าเรียนแบบ Classroom Intergration เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้ประเทศที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ มาตรฐานความปลอดภัยสูง น้องๆ จะได้ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนชาวกีวี เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว สนุกสนานกับกิจกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ของชาวนิวซีแลนด์ ทั้งกิจกรรมวิชาการ ทัศนศึกษา Adventure ปีนเขา ขี่ม้า กีฬาทางน้ำ น้องๆ จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อันมีค่า เพื่อสร้างแรงบันดาลใจดีๆ ในอนาคต

Overview

ซัมเมอร์นิวซีแลนด์

โปรแกมพิเศษ กิจกรรมเต็มพิกัด

  1. เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลนิวซีแลนด์ ด้วยหลักสูตร Government school ทั้ง Maths / English / Sports / Music / Food / Science / History / Arts / Geopraphy พร้อม Buddy Program
  2. พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ พร้อมกิจกรรมกับ Host family activity สุดสัปดาห์
  3. ทัศนศึกษา 4 เเมือง / Hamilton / Auckland / Rotauruo/ Matamata
  4. เดินทางตลอดทริปด้วยรถโรงเรียนหรือ Host Family รับส่ง / ทัศนศึกษาด้วย School bus
  5. Full Activity Class กิจกรรมในห้องเรียนระหว่างวัน

  6. พร้อมทริปไฮไลท์ eest-education ท้าทายกับกิจกรรมสุดคลาสิค Surf Class & Horse Riding / เยี่ยมชม Hobittion หมู่บ้านฮอบบิทตัน จาก Lord of the ring
  7. ตลอดโปรแกรมเพียง 148,500 บาท

Days : 3 Weeks
Schedule : 5-26 October 2019
Age : อายุ 10 ปีขึ้นไป สามารถดูแลตนเองได้ 
Course Fee : 148,500 บาท
Airline : สายการบินชั้นประหยัด
School

: TE AROHA COLLEGE

โรงเรียนรัฐบาลพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มาตรฐานความปลอดภัยสูง โรงเรียนได้รับการรับรองโดยหน่วยงานด้านการศึกษาของรัฐบาลนิวซีแลนด์


เยี่ยมชมโรงเรียนได้ที่ : https://www.tearoha.school.nz/

Program : 8.30 am. – 3.05 pm. เรียนวิชาพื้นฐานร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น แยกระดับตามชั้นเรียน Maths / English / sports / music / food / science / history /arts / geopraphy & Activity ฉบับ Classroom Integration และ Excursions ตามโปรแกรม
Accommodation

: Host family ครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ 2 ท่านต่อครอบครัว
: Host family รับส่งโรงเรียน เตรียมอาหาร 3 มื้อ พร้อมซักรีด ทำความสะอาดที่พัก

SummerCamp NewZealand 2019
148,500
2 Schools 4 Towns 5 Activities 12 Excursions
TE AROHA College Auckland 
Rotauroa 
Matamata 
Hamilton
Surf Class
Horse riding 
Cooking class
Sport
Drama
Gondola 
Luge 
Skyline 
Wai o ta pu 
Mt Eden 
Viaduct 
Harbour Bridge 
Syvia Park shopping 
Hobbittion Movie
Waitomo Cave
Blue Spring
Kiwi house

Excursion Highlights :

Hobittion : เยี่ยมชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิต ( HOBBITON MOVIE SET ) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ของผู้กำกับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน น้องๆจะได้ชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อันตระการตา เยี่ยมชมหมู่บ้าน ฮอบบิต ในภาพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน
Surf Class : สัมผัสประสบการณ์การเรียนโต้คลื่นสักครั้งโดยโค้ชชาวกีวี
Sylvia park-shopping : แวะชอปปิ้งแหล่งสินค้านานาชนิด พร้อมของที่ระลึกเพียบ
Viaduct : แวะท่าเรือ เก็บภาพแหล่งจอดเรือนับร้อยลำริมอ่าวของเมืองโอคแลนด์
Horse Riding : ไปเรียนขี่ม้า ในโรงเรียนสอนขี่ม้า อันเป็นกิจกรรมเด่นของชาวกีวี
Rotorua : มุ่งหน้าสู่เมืองโรตัวรัว ดินแดนแห่งสปา เมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ โคลนเดือด และน้ำพุร้อน เมืองท่องเที่ยวขึ้นชื่อ ของกีวี สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น แวะท้กทายชนพื้นเมืองชาวเมารี
LUGE : สุดเหวี่ยงกับกิจกรรม Luge
Gondola : ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ชมความงามของมืองบนยอดเขาโงโงทาฮ่า ที่สูง 900 เมตรจาก พื้นดิน
Wai-o-ta-pu : ชมประติมากรรมแห่ง เมืองซัลเฟอร์ (Sulphur City) ใกล้ชิดบ่อโคลน แหล่งน้ำพุร้อน สัมผัสจุดกระจายกำมะถันขนาดใหญ่ หาชมได้ยาก
Mt. Eden :เดินทางสู่ภูเขาอีเดน ภูเขาไฟที่ดับแล้ว ชมทิวทัศน์ของเมืองโอคแลนด์แลนด์ทั้งเมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา

Program Inculde :

icon2 เที่ยวบินไปกลับ Bangkok-Auckland-Bangkok
icon2 ภาษีสนามบิน
icon2 ค่าลงทะเบียนเรียน
icon2 Certificate เมื่อจบหลักสูตร
icon2 รถรับส่งสนามบินโอคแลนด์
icon2 รถรับส่งโรงเรียน-ทัศนศึกษาตามโปรแกรม
icon2 Excursion + school activity ตามรายการ
icon2 พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ 2 ท่านต่อครอบครัว
icon2 อาหาร 3 มื้อ ทุกวัน โดย Host Family
icon2 ประกันการเดินทาง
icon2 วีซ่ากลุ่ม
icon2 ซิมการ์ดนิวซีแลนด์
icon2 น้ำหนักสัมภาระไม่เกิน 20 กิโลกรัม
icon2 เสื้อโครงการ eest-education 1 ตัว
icon2 เจ้าหน้าที่ eest-education ร่วมเดินทาง

 

Not Inculde :

icon2 ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
icon2 รถรับส่งสนามบินไทย
icon2 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / ของที่ระลึก
icon2 น้ำหนักสัมภาระส่วนที่เกิน 20 กก.
icon2 ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือโปรแกรม

 

Application Limit : 

  • จำนวน 12 ท่าน
  • หมดเขตรับสมัคร 28 สิงหาคม 2562 หรือครบจำนวนก่อน

 

ขั้นตอนการสมัคร :

icon2 ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.eest-education.com หรือขอรับแฟกซ์ใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน
icon2 ชำระค่าสมัครในวันสมัคร ( ครั้งที่ 1 ) จำนวน 40,000 บาท ผ่านธนาคาร หรือชำระที่สำนักงานในวันสมัคร
icon2 ยื่นเอกสารการสมัคร ได้แก่ ใบสมัคร / หลักฐานการชำระค่าสมัคร (กรณีชำระผ่านธนาคาร) / สำเนาหน้า Passport ผู้เดินทางและบิดามารดา ผ่าน email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ Fax 02-8939730 หรือ Line : eest-ed
icon2 ทางโครงการฯ ทำการตอบ email ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ เมื่อได้รับเอกสารการสมัคร
icon2 ชำระค่าค่าลงทะเบียนส่วนที่เหลือก่อน หรือภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562
icon2 ส่งเอกสารทั้งหมดฉบับจริง เพื่อดำเนินการขอวีซ่า ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562
icon2 ปฐมนิเทศการเดินทาง ทางโครงการทำการแจ้งนัดหมายอีกครั้ง (โดยประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนเดินทาง)

 

Remark :

icon2 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวประมาณ : NZ 500-1,200 / เดือน

icon2 กรณีปฏิเสธเข้าร่วมโปรแกรมใดใด ทางโครงการถือว่าสละสิทธิ์

icon2 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

icon2 ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน