น้อง  ญานิศา มงคลรัตนวงศ์ Year 6

Harrow International School


 

น้อง  ทักษพร มงคลรัตนวงศ์ Year 5

Harrow International School.


 

น้อง  ธัญพัฒน์ กิจนศิริ

P 5 Singapore International School Of Bangkok ( SISB )


 

น้อง  ภควัต  มงคลรัตนวงศ์  

Year 5 Harrow International School


 

น้อง  ณฐทนพรรชร์ กลับสุวรรณ์

น้อง  ธนเดช ก๊วยเจริญ

Yaer 7 Bromsgrove International School


 

น้อง  นิชาภา โขนแจ่ม

Year 3 Regents International School


 

น้อง ณัฐวินต์    โขนแจ่ม  

Year 6 Regents International School 


 

น้อง ณัฐภพ อิทธิพรวณิชย์

Secondary 6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย


 

น้อง ธนสรณ์  ธนเนศ

Secondary 6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

น้อง จิดาภา  สิทฺธินันทวิทย์

Secondary 5 โรงเรียนราชินี


 

น้อง เบญญาภา คงมาก

Primary 6 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 


หน้าที่ 1 จาก 10

Scholarships News

ASEAN Scholarship 2018

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์แจ้งว่า ได้ส่งใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (Ay2018 ASEAN Scholarships for Thailand) เป็นทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศสิงคโปร์ตามระบบกาศึกษาของสิงคโปร์

ทุนโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. หรือ NSTDA เปิดรับสมัครทุนโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัล โนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาฟิสิกส์ และโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS 2016) ...

ทุนประจำปี 2016 SINGA Awards

ทุนประจำปี 2016 SINGA PhD Awards for International Students in Singaporeให้กับนักศึกษาจากทั่วโลกที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยม จำนวน 240 ทุน เพื่อไปศึกษาวิจัยที่ A*STAR Research ...

News & Events

AEIS TEST และ S-AEIS TEST การสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับประถมและมัธยมศึกษา

การสอบ AEIS (Admissions Exercise for International Students) กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ได้ปรับระเบียบในการสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์หรือโรงเรียนที่รัฐบาลสนับสนุน ระเบียบดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

Singapore Package Course Dimension Internation School

Summer Camp 1 เดือน คอร์สภาษาระยะสั้นที่สิงคโปร์ DIMENSION INTERNATIONAL COLLEGE ค่าลงทะเบียน  99,800  บาท ระยะเวลา 4 สัปดาห์ พักกับครอบครัวชาวสิงคโปร์ เดินทาง สายการบินคาเธ่ย์

ที่พัก และที่เรียน จากอีส เอ็ดดูเคชั่น

Homestay & School Singapore ชมบรรยากาศภาพที่พัก ที่เรียน พร้อมแนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์ ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ รายเดือน สอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล บริการจัดหาที่พัก ที่เรียนภายใต้ระบบการศึกษารัฐบาลสิงคโปร์ ชมภาพตัวอย่างที่พักและที่เรียน ได้ที่นี่