น้องนภดล ฮวง

ชั้น ม. 4 โรงเรียนสาธิตพัฒนา

 


 

น้อง ณภัทร ปัญญาทวีคูณ

น้อง พงศ์ธร ไพรบุญเสริม

ชั้น ป.6

 


 

น้อง สุภกิณห์ เจนจิตรานนท์

ชั้น G 1. โรงเรียนดรุณพัฒน์

น้อง สุพรรษา ไทยประกอบ

ชั้น ม. 5 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

 


 

น้อง ปัฐน์ผลิตา สงเคราะห์

ชั้น ม. 1 โรงเรียนสตรีวิทยา

น้อง วริศา อันทะฤทธิ์

ชั้นม. 1 โรงเรียนยุวทูตศึกษา

 


 

น้อง สิงหรัช ถวายสัตย์

ชั้น ป.2 โรงเรียนศรีอรุโณทัย

 


 

น้องศรันย์พร ทรงวัชราภรณ์

ชั้น ป.4 โรงเรียนอัสสัมขัญ ธนบุรี

 


 

น้องนภัชช วิรยศิริ ชั้น ม.1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา

 


 

น้องอนันดา นุชมูลแสน

ชั้น ม. 3 โรงเรียนสองภาษาระยอง

 


 

น้อง พลอยชมพู จักรวาลมณฑล

ชั้น ม. 1 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

น้อง ภัทรธิดา สุขประเสริฐ

ชั้น ม. 2 โรงเรียนอัมพรไพศาล 

น้อง ชิษณุพงศ์ ดุงสูงเนิน

ชั้น ม. 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์


หน้าที่ 1 จาก 11

Scholarships News

ASEAN Scholarship 2019

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์แจ้งว่า ได้ส่งใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (Ay2018 ASEAN Scholarships for Thailand) เป็นทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศสิงคโปร์ตามระบบกาศึกษาของสิงคโปร์

ทุนโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. หรือ NSTDA เปิดรับสมัครทุนโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัล โนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาฟิสิกส์ และโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS 2016) ...

ทุนประจำปี 2016 SINGA Awards

ทุนประจำปี 2016 SINGA PhD Awards for International Students in Singaporeให้กับนักศึกษาจากทั่วโลกที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยม จำนวน 240 ทุน เพื่อไปศึกษาวิจัยที่ A*STAR Research ...

News & Events

AEIS TEST และ S-AEIS TEST การสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับประถมและมัธยมศึกษา

การสอบ AEIS (Admissions Exercise for International Students) กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ได้ปรับระเบียบในการสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์หรือโรงเรียนที่รัฐบาลสนับสนุน ระเบียบดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

Singapore Package Course Dimension Internation School

Summer Camp 1 เดือน คอร์สภาษาระยะสั้นที่สิงคโปร์ DIMENSION INTERNATIONAL COLLEGE ค่าลงทะเบียน  99,800  บาท ระยะเวลา 4 สัปดาห์ พักกับครอบครัวชาวสิงคโปร์ เดินทาง สายการบินคาเธ่ย์

ที่พัก และที่เรียน จากอีส เอ็ดดูเคชั่น

Homestay & School Singapore ชมบรรยากาศภาพที่พัก ที่เรียน พร้อมแนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์ ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ รายเดือน สอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล บริการจัดหาที่พัก ที่เรียนภายใต้ระบบการศึกษารัฐบาลสิงคโปร์ ชมภาพตัวอย่างที่พักและที่เรียน ได้ที่นี่