Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

คอรส์เรียนภาษาระยะสั้น หรือ อังกฤษ-คณิตหลักสูตรสิงคโปร์ SUMMER-PACKAGE 1 Month !!!
ซัมเมอร์-เรียนต่อสิงคโปร์


ลักษณะแคมป์ที่ให้น้องๆ และผู้เดินทางได้สัมผัสชีวิตวัฒนธรรมของสิงคโปร์อย่างแท้ จริง น้องสามารถ เดินทาง เรียน พร้อมท่องเที่ยวร่วมกับเพื่อนๆ ชาวต่างชาติได้อย่างอิสระ ภายใต้มาตรฐาน การศึกษา และ ความปลอดภัยสูงติดอันดับต้นๆ ของโลก ...

icon1 ซัมเมอร์ Individual Program เดินทางด้วยตนเองอิสระตลอดทริป
icon1 เลือกเรียนภาษาอังกฤษ หรือ อังกฤษ-คณิต หลักสูตรประถม-มัธยม
icon1 เลือกพัก Host Family หรือ Student Hostel
icon1 สามารถเลือกวันเดินทางได้คอร์สเปิดลงทะเบียนตลอดปี
icon1 ค่าลงทะเบียนรวมที่พัก / คอร์สเรียน 6 ชม.ต่อวัน
icon1 เดินทางด้วยสายการบิน Cathay Pacific เทียบเท่า
icon1 ระยะเวลา 2 weeks - 1 month +++ สามารถดูแลตนเองได้
icon1 ผู้เดินทางอายุ 8 ปีขึ้นไป สามารถดูแลตนเองได้
icon1 ควรลงทะเบียนก่อนเดินทาง 4 สัปดาห์
icon1 โปรแกรมเป็นลักษณะ Package Course / เจ้าหน้าที่ หรือ Group Camp ไม่ได้ร่วมเดินทาง

Summer Camp 1 month Singapore

คอร์สเรียนภาษาระยะสั้น หรือ อังกฤษ-คณิตศาสตร์
(Individual Program)
เรียนร่วมชั้นพร้อมท่องเที่ยวอิสระกับเด็กนานาชาติ
เปิดโลกทรรศน์การเรียนรู้

SUMMER PACKAGE  1 MONTH.

คอร์สเรียนภาษาระยะสั้น เดินทางด้วยตนเองตลอดทริป แพคเกจคอร์สที่ให้ผู้เดินทางได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ และจีนอย่างเต็มที่ ตั้งแต่การเดินทางไปสิงคโปร์ การเข้าชั้นเรียน และ การใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนท่องเที่ยวอิสระกับเพื่อนนานาชาติ โปรแกรมเหมาะสำหรับนักเรียนที่อายุ 8 ปีขึ้นไป สามารถดูแลตนเองได้

DIMENSIONS International College

DIMENSIONS INTERNATIONAL COLLEGE มีทั้งหมด 3 วิทยาเขต คือ Lowland Road, City Campus River Valley Road และ Bukit Timah Campus ถือเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอน และการจัดการที่ดีเยี่ยม จากรัฐบาลสิงคโปร์ การันตีด้วยรางวัล Edu-trust และ Case Trust โรงเรียนมีนักเรียนนานาชาติเข้าเรียนปีละกว่าพันคนเต็มไปด้วยห้องเรียนอันทันสมัย ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดการการเรียนด้วยเจ้าของภาษา และตั้งอยู่ในเขตเมือง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า สถานี Mrt. Somerset 

เยี่ยมชมโรงเรียน ได้ที่ : http://dimensions.edu.sg

Course Fee : 100,500 บาท

Program :

น้องๆจะได้สอบวัดระดับการเรียนก่อนเข้าชั้นเรียน และเรียนร่วมกับนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ ตามพื้นฐาน ความรู้ หรือตามผลการสอบวัดระดับ อาจารย์ทุกท่านจะพยายามให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ตลอดการเข้าเรียน 6 ชม.ต่อวัน

Subject Time Table

ENGLISH Full Day Native Teacher

Monday – Friday 
Classroom 8.30 -11.30 & 12.15 - 3.15 pm.
Lunch 11.30-12.15 pm.

 คอร์สเปิดรับสมัคร และเดินทางได้ตลอดปี

SSTC : School for Further Education

สถาบัน SSTC Institute ก่อตั้งมานานกว่าตั้งแต่ปี 2521 ได้รับรางวัล Singapore Quality Class และ EduTrust Singapore แสดงให้เห็นว่า สถาบันมีการจัดการคุณภาพองค์กร และการศึกษาดีเยี่ยม โรงเรียนมีจำนวนห้องเรียนมากถึง 16 ห้อง พร้อมด้วย ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกอบรมการโรงแรม นักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ เปิดสอนหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และคอร์สเพื่อสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล สถาบัน เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า พร้อมร้านค้าแวดล้อมมากมาย

เยี่ยมชมโรงเรียน ได้ที่ : https://www.sstc.edu.sg/

Course Fee : 108,000 บาท 

Program :

น้องๆจะได้รับการสอบวัดระดับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าห้องเรียน และเข้าชั้นเรียนตามผลคะแนนที่ได้ โดยทางสถาบันเป็นผู้จัดสรรห้องเรียน นักเรียนแต่ละห้องไม่เกิน 20 คน 

 

Subject Time Table

ENGLISH Full Day

OR ENGLISH & MATH

Monday – Friday 
Classroom 9.25 am - 4.15 pm.
Lunch 1.00-2.00 pm

 คอร์สเปิดรับสมัคร และเดินทางได้ตลอดปี

สถานที่พัก Host Family
icon2 พักกับครอบครัวชาวสิงคโปร์ หรือ Homestay
icon2 นักเรียนห้องละ 2- 4 ท่าน สะดวก สะอาด ทันสมัย เพื่อมาตรฐานการเรียนรู้และความปลอดภัยสูงสุด
icon2 Host Family เตรียมอาหารทุกวัน 2 มื้อ เช้าและเย็น
icon2 บริการซักรีด ทำความสะอาดที่พัก WiFi

 

ค่าลงทะเบียนรวม
icon2 เดินทางด้วยตนเองกับสายการบินคาเธย์แปซิฟิค หรือเทียบเท่า
icon2 ค่าลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ หรืออังกฤษ คณิตศาสตร์ ในวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 4 weeks
icon2 ค่าเอกสารประกอบการเรียน ค่าสมัครเรียน ค่าโอนเงินธนาคาร
icon2 ที่พักครอบครัวชาวสิงคโปร์ ด้วยมาตรฐานความสะดวก สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย
icon2 อาหาร 2 มื้อทุกวัน พร้อมบริการแม่บ้าน และ wifi
icon2 รถรับส่งสนามบินสิงคโปร์
icon2 ประกันการเดินทาง
icon2 ประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร
icon2 เสื้อโครงการ eest-education
icon2 เจ้าหน้าที่ eest-education อำนวยความสะดวกในการเดินทาง

 

ค่าลงทะเบียนไม่รวม
icon2 ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
icon2 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
icon2 ค่าโทรศัพท์ /Internet / Simcard
icon2 ค่าพาหนะไปเรียน ทริปท่องเที่ยว
icon2 ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน 20 กิโลกรัม
icon2 ค่าบริการอื่นๆนอกเหนือโปรแกรม

 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน
icon2 ใบสมัคร eest-education กรอกข้อมูลครบถ้วน
icon2 สำเนาหน้าหนังสือเดินทางผู้ปกครอง 1 ท่าน และ ผู้เดินทาง (ควรมีอายุเกิน 6 เดือน )
icon2 ภาพถ่ายผู้เดินทาง 1 -2 นิ้ว 1 ภาพ
icon2 ค่าโครงการจำนวน 30,000 บาท ชำระณ วันสมัคร (ส่วนที่เหลือชำระตามนัดหมาย )

ขั้นตอนการสมัคร :
icon2 ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.eest-education.com หรือขอรับแฟกซ์ใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน
icon2 ชำระค่าสมัครในวันสมัคร ( ครั้งที่ 1 ) จำนวน 30,000 บาท ผ่านธนาคาร หรือชำระที่สำนักงานในวันสมัคร
icon2 ยื่นเอกสารการสมัคร ได้แก่ ใบสมัคร / หลักฐานการชำระค่าสมัคร (กรณีชำระผ่านธนาคาร) / สำเนาหน้า Passport ผู้เดินทางและบิดามารดา ผ่าน email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ Fax 02-8939730 หรือ Line : eest-ed
icon2 ทางโครงการฯ ทำการตอบ email ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ เมื่อได้รับเอกสารการสมัคร
icon2 ชำระค่าค่าลงทะเบียนส่วนที่เหลือตามนัดหมาย

หมายเหตุ
icon2 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว โดยประมาณ 100 SGD/week หรือ 500 SGD/month ขึ้นอยู่กับบุคคล
icon2 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงที่พัก ที่เรียน / เดินทางมาก-น้อยกว่า 4 weeks กรุณาติดต่อ eest-education
icon2 ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน

HOMESTAY

Attachments:
Download this file (Application-SummerCamp-Singapore-2022.pdf)Applicants Singapore741 kB