Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

SUMMERCAMP SINGAPORE APRIL 2024
ซัมเมอร์สิงคโปร์ เมษายน 2567


OVERVIEW

ซัมเมอร์สิงคโปร์ เมษายน 2567

eest-education ร่วมกับ Academies Australasia Collegeจัดโครงการซัมเมอร์แคมป์สิงคโปร์ให้น้องๆได้ใช้เวลาว่างช่วง Summer ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโครงการที่ให้น้องๆได้เรียนภาษาอังกฤษร่วมกับเด็กนานาชาติ  พร้อมด้วยโปรแกรมที่จะทำให้น้องๆได้ทดลองใช้ภาษาอังกฤษ  เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นถึง 2 weeks งานนี้น้องๆ จะได้ทั้งมิตรภาพ เพื่อนใหม่  เก็บเกี่ยวประสบการณ์ โลกทรรศน์ แรงบันดาลใจดีๆ กลับมาเพียบ

Highlights

 • โปรแกรมเรียนสนุกร่วมชั้นกับเด็กนานาชาติ
 • เลือกเรียน English Course  หรือ  Eng Math 
 • โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ Academies Australasia College
 • ทัศนศึกษาจัดเต็ม ทุกวันหลังเลิกเรียน
 • Workshop  Science เพิ่มทักษะเพียบ
 • เสริมด้วย Rock Climbing  คอร์สปีนเขากับโค้ชสิงคโปร์
 • โปรแกรมสุดคุ้ม  2  Weeks
 • จำนวน 12  คนเท่านั้น

รายละเอียดโปรแกรม

 Day

: 14 วัน

Schedule

: 7-20 เมษายน 2023

 Age

: 8 ปีขึ้นไป สามารถดูแลตนเองได้

 Course Fee

108,000 บาท

 Airline

: การบินไทย หรือเทียบเท่า

 School

: Academies Australasia College
เยี่ยมชมโรงเรียนได้ที่ https://www.aac.edu.sg/

Program       : วันจันทร์-ศุกร์ เช้าเข้าเรียนร่วมชั้นกับเด็กนานาชาติ  สุดสัปดาห์ทัศนศึกษาเต็มอิ่ม  น้องๆจะได้เข้าชั้นเรียนร่วมกับเด็กนานาชาติ สอบวัดระดับแยกตามชั้นเรียน ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ พร้อมมาตรฐานระบบสอบวัดความรู้ น้องๆทุกคนจะได้ฝึกฝนตัวเองในด้านภาษาอังกฤษอย่างเด็มที่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต

ACTIVITY HIGHLIGHTS

ทัศนศึกษาจุใจครบสูตรสุดสัปดาห์ ตามแนว Highlights สิงคโปร์

Universal Singapore สวนสนุกขนาดยักษ์กับเครื่องเล่นระดับฮอลลีวุ๊ดที่น้องๆทุกคนนอกจากจะได้ อลังการ กับเครื่องเล่นนับสิบๆชนิด เต็มวันแล้ว ยังได้ชอปปิ้งกับร้านขนม ของทีระลึกละลานตามากมาย
Sentosa เกาะมหาสนุก สัญญลักษณ์สิงคโปร์  สนุกกับกิจกรรมเสริมความรู้ พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรมท้าทาย รถบังคับ Luge & sky ride / พร้อมชมชายหาดสิงคโปร์
Merlion Park : น้องๆ สามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลออนอันเป็นสัญญลักษณ์ของสิงคโปร์ ริมอ่าวมารินาเบย์
Esplanade : โรงละครรูปทุเรียน  โรงละครขนาดยักษ์ ทีน้องๆสามารถเข้าไปสัมผัสได้ถึงเวทีขนาดใหญ่
Fountain of wealth : น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ตั้งอยู่บนฮวงจุ้ย และแหล่งชอปปิ่งที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะสิงคโปร์
Newater : สนุกกับการเรียนรู้การรีไซเคิลการแสดงแสงสีเสียงและการผลิตน้ำของสิงคโปร์
Singapore Discovery ศูนย์วิทยาศาตร์ของสิงคโปร์ ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องเครียดๆ น้องๆจะสนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์ และผจญภัยกับสิ่งเหลือเชื่อที่น้องๆควรรู้
Adventre Cove Park : สนุกกับแอ่งน้ำขนาดยักษ์ ที่มีทั้งสระน้ำวน สวนน้ำขนาดใหญ่ สไลด์เดอร์ดำน้ำชมโลกใต้สระ และอื่นๆนับไม่ถ้วน (กรุณาเตรียมชุดและอุปกรณ์ว่ายน้ำ)
Chinatown : แหล่งวัฒนธรรมจีน  ชุมชนชาวจีน  น้องๆสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตคนจีนแบบคร่าวๆ
Budda Tooth Relic : มาสักการะ เรียนรู้วัฒนธรรมจีนที่วัดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของสิงคโปร์ พร้อมสนุกกับการชอปปิ้งของที่ระลึกราคาไม่แพง (กรุณาแต่งกายสุภาพ)

Program Include:

icon2 ค่าลงทะเบียนเรียน English Course หรือ Eng Math + กิจกรรมร่วมกับนักเรียนนานาชาติ
icon2 ที่พัก Host Family / Student Homestay
icon2 รถรับ-ส่งสนามบินสิงคโปร์
icon2 รถรับส่งโรงเรียน / ทัศนศึกษาตามโปรแกรม
icon2 เดินทางโดยสายการบินไทย หรือเทียบเท่า
icon2 รายการทัศนศึกษาตามโครงการ
icon2 ซิมการ์ดสิงคโปร์
icon2 อาหาร 3 มื้อทุกวัน
icon2 ประกันการเดินทาง ครอบคลุมเจ็บป่วย และบาดเจ็บ วงเงินพยาบาล 500,000 บาท
icon2 บริการซักรีด 2 ครั้ง / สัปดาห์ ตามตาราง
icon2 บริการทำความสะอาดที่พัก
icon2 WiFi ที่พัก – โรงเรียน
icon2 ภาษีสนามบิน
icon2 เสื้อ eest-education

 

Exculde:

icon2 ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
icon2 ค่าของที่ระลึก
icon2 ค่าน้ำหนักสัมภาระส่วนที่เกิน 20 กิโลกรัม
icon2 ค่าโทรศัพท์ / Internet
icon2 ค่ารถรับส่งสนามบินไทย
icon2 ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือโปรแกรม

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกข้อความ แนบสำเนาหน้าหนังสือเดินทางผู้เดินทาง –ผู้ปกครอง 1 ท่าน
 2. ชำระค่าลงทะเบียนครั้งที่ 1 จำนวน 40,000 บาท ชำระ ณ วันสมัคร
 3. ส่งเอกสารข้างต้นทั้งหมดผ่าน Line ID : eest-ed
 4. รับเอกสารประกอบการสมัครโครงการ
 5. ชำระค่าลงทะเบียนส่วนที่เหลือ ในวันปิดรับสมัครโครงการ
 6. เตรียมตัวเดินทางตามกำหนดการ

Remark

 • Pocket Money โดยประมาณ 300-500 SGD / 2 weeks
 • กรณีปฏิเสธหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดใด ทางโครงการถือว่าสละสิทธิ์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

Application Limit

 • จำนวน 12 ท่าน
 • ปิดรับสมัคร 5 มีนาคม 2567 หรือครบจำนวน