Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

SUMMERCAMP SINGAPORE OCTOBER 2019
2 weeks  Program 15 Days/
Special Course  eest-education.
ซัมเมอร์สิงคโปร์ ตุลาคม 2562


icon1 เรียนสนุกร่วมชั้นกับเด็กนานาชาติ
icon1 หลักสูตรโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ คณิต อังกฤษ หรือ อังกฤษ
icon1 จำนวนชั่วโมงเรียนเต็ม 45 ชั่วโมง
icon1 โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ DIMENSION INTERNATIONAL COLLEGE 
icon1 พักรีสอร์ท สะดวก สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย Changi Resort หรือ Host Family
icon1 ทัศนศึกษาระหว่างวันพร้อมกิจกรรมพิเศษ eest-education : Making Pizza @ Pizza Hut / Seg Way
icon1 สุดสัปดาห์ทัศนศึกษาเต็มวัน ตามแนว HightsLights
icon1 ระยะเวลาโครงการ 2 สัปดาห์ 15 วัน
icon1 ค่าลงทะเบียนตลอดโปรแกรมเพียง  84,500 บาท

OVERVIEW

ซัมเมอร์สิงคโปร์ ตุลาคม 2562

eest-education ร่วมกับ DIMENSION INTERNATIONAL COLLEGE จัดโครงการซัมเมอร์แคมป์สิงคโปร์ให้น้องๆได้ใช้เวลาว่างช่วง Summer ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโครงการที่ให้น้องๆได้เรียนภาษาอังกฤษร่วมกับเด็กนานาชาติ  พร้อมด้วยโปรแกรมที่จะทำให้น้องๆได้ทดลองใช้ภาษาอังกฤษ  เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นถึง 15 วันเต็มเปี่ยม งานนี้น้องๆจะได้ทั้งมิตรภาพ เพื่อนใหม่  เก็บเกี่ยวประสบการณ์ โลกทรรศน์ แรงบันดาลใจดีดีกลับมาเพียบ

 • เรียนสนุกร่วมชั้นกับเด็กนานาชาติ
 • หลักสูตรโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ คณิต อังกฤษ หรือ อังกฤษ
 • จำนวนชั่วโฒงเรียนเต็ม 45 ชั่วโมง
 • โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ DIMENSION INTERNATIONAL COLLEGE 
 • พักรีสอร์ท สะดวก สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย Changi Resort หรือ Host Family
 • ทัศนศึกษาระหว่างวันพร้อมกิจกรรมพิเศษ eest-education : Making Pizza @ Pizza Hut / Seg Way
 • สุดสัปดาห์ทัศนศึกษาเต็มวัน ตามแนว HightsLights
 • ระยะเวลาโครงการ 2 สัปดาห์ 15 วัน
 • ค่าลงทะเบียนตลอดโปรแกรมเพียง  84,500 บาท
 Day 15 วัน
 Schedule : 6 – 20 October 2019
 Age : 8 ปีขึ้นไป สามารถดูแลตนเองได้
 Course Fee : 84,500 บาท
 Airline : คาเธย์แปซิฟิค หรือเทียบเท่า
 School

DIMENSION INTERNATIONALCOLLEGE

เยี่ยมชมโรงเรียนได้ที่   http://dimensions.edu.sg/

ACCOMMODATION : Changi Resort หรือ Host Family (ครอบครัวชาวสิงคโปร์)  ห้องละ 2-4 ท่าน ที่พักเต็มไปด้วยมาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูง สะดวก สะอาด  น้องๆจะได้เรียนรู้การรับผิดชอบและช่วยเหลือตนเอง การปรับตัว และฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนนานาชาติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่วางแผนจะศึกษาต่อยังประเทศต่างๆ
Program : วันจันทร์-ศุกร์ เช้าเข้าเรียนร่วมชั้นกับเด็กนานาชาติ  บ่ายทัศนศึกษาจุใจ สุดสัปดาห์ทัศนศึกษาเต็มอิ่ม  น้องๆจะได้เข้าชั้นเรียนร่วมกับเด็กนานาชาติ สอบวัดระดับแยกตามชั้นเรียน ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ด้วยจำนวนชม.เรียนเต็ม 45 ชม. พร้อมมาตรฐานระบบสอบวัดความรู้ น้องๆทุกคนจะได้ฝึกฝนตัวเองในด้านภาษาอังกฤษอย่างเด็มที่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต ( น้องๆ เดินทางไปโรงเรียนด้วยรถไฟฟ้า หรือ bus กรณีพัก Host Family )

ACTIVITY HIGHLIGHTS

ทัศนศึกษาจุใจครบสูตรสุดสัปดาห์ ตามแนว Highlights สิงคโปร์

Universal Singapore สวนสนุกขนาดยักษ์กับเครื่องเล่นระดับฮอลลีวุ๊ดที่น้องๆทุกคนนอกจากจะได้ อลังการ กับเครื่องเล่นนับสิบๆชนิด เต็มวันแล้ว ยังได้ชอปปิ้งกับร้านขนม ของทีระลึกละลานตามากมาย
Sentosa เกาะมหาสนุก สัญญลักษณ์สิงคโปร์  สนุกกับกิจกรรมเสริมความรู้ พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรมท้าทายเพียบๆ  อาทิ รถบังคับ Luge & sky ride /หรือเกมส์ตะลุยด่านเลเซอร์/ โต้คลื่นจำลอง/SegWayFunride/ พร้อมชมชายหาดสิงคโปร์ (กรุณาเตรียมชุดและอุปกรณ์เล่นน้ำ)
Merlion Park : น้องๆ สามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลออนอันเป็นสัญญลักษณ์ของสิงคโปร์ ริมอ่าวมารินาเบย์
Esplanade : โรงละครรูปทุเรียน  โรงละครขนาดยักษ์ ทีน้องๆสามารถเข้าไปสัมผัสได้ถึงเวทีขนาดใหญ่
Fountain of wealth : น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ตั้งอยู่บนฮวงจุ้ย และแหล่งชอปปิ่งที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะสิงคโปร์
Newater : สนุกกับการเรียนรู้การรีไซเคิลการแสดงแสงสีเสียงและการผลิตน้ำของสิงคโปร์
Singapore Discovery ศูนย์วิทยาศาตร์ของสิงคโปร์ ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องเครียดๆ น้องๆจะสนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์ และผจญภัยกับสิ่งเหลือเชื่อที่น้องๆควรรู้
Adventre Cove Park : สนุกกับแอ่งน้ำขนาดยักษ์ ที่มีทั้งสระน้ำวน สวนน้ำขนาดใหญ่ สไลด์เดอร์ดำน้ำชมโลกใต้สระ และอื่นๆนับไม่ถ้วน (กรุณาเตรียมชุดและอุปกรณ์ว่ายน้ำ)
Singapore City Gallery : ชมผังเมือง เมืองจำลองขนาดยักษ์ของสิงคโปร์  พร้อมการแสดงแสงสีเสียง ควบคู่กับสถาปัตยกรรมต่างๆ
Chinatown : แหล่งวัฒนธรรมจีน  ชุมชนชาวจีน  น้องๆสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตคนจีนแบบคร่าวๆ
Budda Tooth Relic : มาสักการะ เรียนรู้วัฒนธรรมจีนที่วัดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของสิงคโปร์ พร้อมสนุกกับการชอปปิ้งของที่ระลึกราคาไม่แพง (กรุณาแต่งกายสุภาพ)

Program Include

icon2 ค่าลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ
icon2 พัก Changi Resort หรือ Host Family 2-4 ท่านต่อห้อง
icon2 อาหาร 3 มื้อ
icon2 รถรับ-ส่งสนามบินสิงคโปร์
icon2 รถรับส่งโรงเรียน-ทัศนศึกษา-ที่พัก ( พัก Resort )
icon2 ค่าพาหนะไปโรงเรียนโดย Mrt หรือ Bus  (พัก Host Family)
icon2 เดินทางโดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิค หรือเทียบเท่า
icon2 รายการทัศนศึกษาตามโครงการ
icon2 ซิมการ์ดสิงคโปร์
icon2 ประกับการเดินทาง
icon2 บริการซักรีด 1 ครั้ง / ทำความสะอาดที่พัก WiFi
icon2 ภาษีสนามบิน
icon2 เสื้อ eest-education

 

Not Inculde

icon2 ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
icon2 ค่าของที่ระลึก
icon2 ค่าน้ำหนักสัมภาระส่วนที่เกิน 20 กิโลกรัม
icon2 ค่ารถรับส่งสนามบินไทย
icon2 ค่าบริการอื่นๆนอกเหนือโปรแกรม

พิเศษกิจกรรมพิเศษเฉพาะ eest-education  !!!! SEGWAY FUN RIDE แปลกใหม่กับกิจกรรมสุดชิคให้น้องๆได้ลองบังคับยานพาหนะ 2 บนเกาะเซนโตซ่า,โต้คลื่นสุดเหวี่ยงกับ Wave House - Catch-A-Waveสนุกกับ Luge&Sky Ride หรือ เกมส์ตะลุยด่านกับ FortSiloso Combat Skirmish พร้อม “ Making Pizza @ Pizza Hut ทดลองทำพิซซ่าสไตล์สิงคโปร์ “

Remark

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยประมาณ 100-200 SGD / สัปดาห์

กรณีปฏิเสธหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดใด ทางโครงการถือว่าสละสิทธิ์

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

Application Limit

 • จำนวน 15 ท่าน
 • ปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร 5 กันยายน 2019 หรือ ครบจำนวนก่อน