โรงเรียนระดับมัธยม เอกชน
Address : 299 Thomson Road  Singapore 307652
http://www.syas.edu.sg

HISTORY

The San Yu Adventist School is made up of two schools: the San Yu High School established in 1958 and the Seventh-day Adventist School established in 1907.

In 1996, the government acquired the land on which the Seventh-day Adventist School was built, in preparation for the construction of the North-East MRT line.

This led to the merger in August of 1996 the two schools resulting in the San Yu Adventist School (SYAS) which was approved in 1998 by the Ministry of Education, Singapore. The SYAS is a fully self-supporting school owned and operated by the Seventh-day Adventist Mission Singapore).

 

VISION,MISSION AND VALUES

 

Mission Statement

To provide high quality primary and secondary Christian education through integrating faith in God and learning for life.

Vision

A premier Christian school nurturing a holistic person now and for the kingdom of God.

Values

 1. Integrity - Be honest and do what is right
 2. Caring - Show love and concern for others and the environment
 3. Cooperation - Work together selflessly for the common good.
 4. Respect - Honour others by being polite and considerate
 5. Responsibility - Behave and carry out our duties
 6. Perseverance - Continue trying even though it is difficult
 7. Trust in God - Above all rely on God and know that He cares for us

Philosophy

SYAS believes that man was created in the image of God and the purpose of education is to restore man to the image of God.

Objectives

 1. To lead young people to the knowledge that Jesus is the Creator and Saviour of the world.
 2. To develop their abilities to the fullest for higher service to God and their fellowmen.
 3. To teach young people to be law-abiding, loyal and active citizens.
 4. To help young people value and respect others, their private property and the properties of the school and the public.
 5. To provide opportunities for young people to acquire knowledge and skills that will help them to prepare for further training in institutions of higher learning and to adapt to the ever-changing environment.

Desired Culture

Our school's desired culture aligns with our mission,vision and values
In all we do in and out of school, staff and students strive to personify our values.
Staff and students share a sense of purpose, discipline orderliness, peace and happiness.

We work towards:

EXCELLENCE : High quality Adventist academic education and development of a well-rounded character essential to good citizenship reflection of a truly educated person.

GOODNESS : Of heart, body, mind, soul, and spirit and Christlikeness in character and service

Scholarships News

ASEAN Scholarship 2019

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์แจ้งว่า ได้ส่งใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (Ay2018 ASEAN Scholarships for Thailand) เป็นทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศสิงคโปร์ตามระบบกาศึกษาของสิงคโปร์

ทุนโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. หรือ NSTDA เปิดรับสมัครทุนโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัล โนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาฟิสิกส์ และโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS 2016) ...

ทุนประจำปี 2016 SINGA Awards

ทุนประจำปี 2016 SINGA PhD Awards for International Students in Singaporeให้กับนักศึกษาจากทั่วโลกที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยม จำนวน 240 ทุน เพื่อไปศึกษาวิจัยที่ A*STAR Research ...

News & Events

AEIS TEST และ S-AEIS TEST การสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับประถมและมัธยมศึกษา

การสอบ AEIS (Admissions Exercise for International Students) กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ได้ปรับระเบียบในการสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์หรือโรงเรียนที่รัฐบาลสนับสนุน ระเบียบดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

Singapore Package Course Dimension Internation School

Summer Camp 1 เดือน คอร์สภาษาระยะสั้นที่สิงคโปร์ DIMENSION INTERNATIONAL COLLEGE ค่าลงทะเบียน  99,800  บาท ระยะเวลา 4 สัปดาห์ พักกับครอบครัวชาวสิงคโปร์ เดินทาง สายการบินคาเธ่ย์

ที่พัก และที่เรียน จากอีส เอ็ดดูเคชั่น

Homestay & School Singapore ชมบรรยากาศภาพที่พัก ที่เรียน พร้อมแนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์ ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ รายเดือน สอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล บริการจัดหาที่พัก ที่เรียนภายใต้ระบบการศึกษารัฐบาลสิงคโปร์ ชมภาพตัวอย่างที่พักและที่เรียน ได้ที่นี่