การสอบ AEIS (Admissions Exercise for International Students)

กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ได้ปรับระเบียบในการสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์หรือโรงเรียนที่รัฐบาลสนับสนุน ระเบียบดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

 • กระทรวงศึกษาธิกสารเป็นผู้ดำเนินการสอบ โดยจะมีการจัดสอบปีละ 2 ครั้ง ในเดือนตุลาคม และกุมภาพันธ์ของแต่ละปี การสอบนี้จะมีชื่อว่า The AdmissionsExercise for International Students โดยมีชื่อย่อว่า AEIS  และ S AEIS
 • นักเรียนที่มีสิทธิสอบสามารถสอบเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 • ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเป็นเงิน 672 เหรียญสิงคโปร์ ค่าธรรมเนียมนี้เมื่อจ่ายแล้วไม่สามารถขอคืนได้
 • นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากเกณฑ์อายุที่รัฐบาลกำหนด
 • การสอบใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด วิชาที่สอบคือ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ โดยจะครอบคลุมเนื้อหาวิชาในระดับชั้นก่อนระดับที่เข้าสอบ ในการสมัครสอบนักเรียนไม่สามารถระบุชื่อโรงเรียนที่ต้องการได้  เพราะการได้เข้าเรียนรัฐบาลสิงคโปร์จะพิจารณาจากจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้ในละแวกใกล้เคียงกับที่นักเรียนพักอาศัยอยู่และจากผลคะแนนการสอบ AEIS และ  S AEIS

ตารางเปรียบเทียบชั้นเกณฑ์ในการเข้าสอบ

Level/ระดับชั้น Permissible Age Range /ช่วงอายุที่สมัครสอบ
(as at 1st January of Year of Admission)
Primary 1 6 to 8+
Primary 2 7 to 9+
Primary 3 8 to 10+
Primary 4 9 to 11+
Primary 5 10 to 12+
Primary 6 11 to 13+
This is a critical level where students sit for the major examinations i.e. Primary School Leaving Examination (PSLE) held towards the end of the year*. Schools will normally not admit new IS at this level.
Secondary 1 12 to 14+
Secondary 2 13 to 15+
Secondary 3 14 to 16+
Secondary 4 15 to 17+
This is a critical level where students sit for the major examinations i.e. the GCE ‘N’ or GCE ‘O’ Level Examinations held towards the end of the year*. Schools will normally not admit new IS at this level.
Secondary 5 16 to 18+
This is a critical level where students sit for the major examinations i.e. the GCE ‘O’ Level Examination held towards the end of the year*. Schools will normally not admit new IS at this level.
Pre-University 1 16 - 18+
Pre-University 2 17 to 19+
This is a critical level where students sit for the major examinations i.e. the GCE ‘A’ Level Examination held towards the end of the year*. Schools will normally not admit new IS at this level.
Pre-University 3 This is a critical level where students sit for the major examinations i.e. the GCE ‘A’ Level Examination held towards the end of the year*. Schools will normally not admit new IS at this level.

สถานที่สอบ

Singapore Expo1Expo Drive,Singapore 486150

กำหนดการสมัคร Registration Period

AEIS Primary 2–5 / Secondary 1–3 / ช่วงเวลาสมัคร July – August
S AEIS Primary 2–5 / Secondary 1–3 / ช่วงเวลาสมัคร  Dec – Jan

กำหนดการสอบ Conduct of  AEIS  S-AEIS Test Dates

AEIS Primary 2–5 / Secondary 1–3 / ช่วงเวลาสอบ ปลายเดือนกันยายน-ต้นเดือนตุลาคม
S AEIS Primary 2–5 / Secondary 1–3 / ช่วงเวลาสอบ  ปลายเดือนกุมภาพันธ์

กำหนดการประกาศผลสอบ

AEIS Primary 2–5 / Secondary 1–3 / ประกาศผลสอบ ปลายเดือนพฤศจิกายน –ต้นเดือนธันวาคม   
S AEIS Primary 2–5 / Secondary 1–3 / ประกาศผลสอบ กลางเดือนเมษายน

* เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ

ผู้สมัคร Applicant:

 • สำเนาสูติบัตรภาษาไทย+ฉบับที่แปล
 • สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก
 • เอกสารเปลี่ยนชื่อสกุลฉบับไทย+ฉบับแปล

บิดา-มารดาผู้สมัคร Applicant’s Parents:

 • สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล ฉบับไทย+ฉบับแปล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส ฉบับไทย+ฉบับแปล (เผื่อเรียก)

กำหนดกํารสมัครสอบ S-AEIS 2018

Supplementary Admissions Exercise for International Students (S-AEIS)

The 2018 S-AEISwill be tentatively conducted on 27, 28 February and 1 March 2018. Application opens on 2 January 2018.

Date Event Mode
2 Jan –26 Jan 2018 Application for S-AEIS test Online application, paymentand e-mail of supporting documents to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Feb 2018 Receive entry proof for S-AEIS test Email
27 Feb 2018 Conduct of S-AEIS test (Pri 2 -3) In person
28 Feb 2018 Conduct of S-AEIS test (Pri 4) In person
1 Mar 2018 Conduct of S-AEIS test (Sec 1 -2) In person
16 Apr –20 Apr 2018 Release of school offers (Pri 2 -4 and Sec 1 -2) online
17 Apr –2 May 2018 International students to report to school (Pri 2 -4 and Sec 1 -2) In person

ตารางสอบ

The timetable is as follows:

  Mathematics    English  
Date Level Start Time Duration Start Time Duration
27 Feb 2018 Pri 2/3 09:00 1 hr 50 min 14:30 1 hr 
28 Feb 2018 Pri 4 09:00 2 hr 20 min 14:30 2 hr 
1 Mar 2018 
Sec 1 09:00 2 hr 15 min 14:30 2 hr 10 min
Sec 2 09:00 2 hr 15 min 14:30 2 hr 10 min

 

All applicants are required to arrive 45 minutes before the start of the test, and be seated at their assigned desks at least 15 minutes before the commencement of the test with the following documents:
 •      Applicant’s original passport
 •      A copy of the entry proof issued by SEAB

หมายเหตุ :

ผู้สอบควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ 45 นาที
สิ่งที่ควรนำติดตัวไป ได้แก่ หนังสือเดินทางของผู้สอบ และเอกสารตอบรับจาก SEAB

 

Scholarships News

ASEAN Scholarship 2019

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์แจ้งว่า ได้ส่งใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (Ay2018 ASEAN Scholarships for Thailand) เป็นทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศสิงคโปร์ตามระบบกาศึกษาของสิงคโปร์

ทุนโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. หรือ NSTDA เปิดรับสมัครทุนโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัล โนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาฟิสิกส์ และโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS 2016) ...

ทุนประจำปี 2016 SINGA Awards

ทุนประจำปี 2016 SINGA PhD Awards for International Students in Singaporeให้กับนักศึกษาจากทั่วโลกที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยม จำนวน 240 ทุน เพื่อไปศึกษาวิจัยที่ A*STAR Research ...

News & Events

AEIS TEST และ S-AEIS TEST การสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับประถมและมัธยมศึกษา

การสอบ AEIS (Admissions Exercise for International Students) กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ได้ปรับระเบียบในการสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์หรือโรงเรียนที่รัฐบาลสนับสนุน ระเบียบดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

Singapore Package Course Dimension Internation School

Summer Camp 1 เดือน คอร์สภาษาระยะสั้นที่สิงคโปร์ DIMENSION INTERNATIONAL COLLEGE ค่าลงทะเบียน  99,800  บาท ระยะเวลา 4 สัปดาห์ พักกับครอบครัวชาวสิงคโปร์ เดินทาง สายการบินคาเธ่ย์

ที่พัก และที่เรียน จากอีส เอ็ดดูเคชั่น

Homestay & School Singapore ชมบรรยากาศภาพที่พัก ที่เรียน พร้อมแนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์ ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ รายเดือน สอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล บริการจัดหาที่พัก ที่เรียนภายใต้ระบบการศึกษารัฐบาลสิงคโปร์ ชมภาพตัวอย่างที่พักและที่เรียน ได้ที่นี่